Hoivakodeissa asuvien muistisairaiden sosiaalinen hyvinvointi

Gerontologian opintojeni myötä minua on alkanut kiinnostaa entistä enemmän muistisairaiden henkilöiden hyvinvointi ja elämänlaatuu. Tästä syystä kolme seuraavaa blogiaihetta tulee liittymään muistisairaiden terveyteen. Tässä oppimistehtävääni perustuvassa kirjoituksessa pohdin ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (hoivakodeissa) elävien muistisairaiden ikääntyneiden sosiaalista hyvinvointia sosiaalisen tuen, sosiaalisen pääoman, sosioemotionaalisen valikoivuuden teorian ja tutkimustiedon perusteella. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat monin tavoin ihmisen terveyteen. Niillä on […]